دبیرستان های کانادادوره متوسطه یک اصطلاح برای توصیف یک موسسه آموزشی در مرحله نهایی از تحصیل می باشد و به عنوان تحصیلات متوسطه شناخته شده و معمولا تا سن مشخص شده ای اجباری می باشد.

 

در کانادا، مدارس متوسطه (که به عنوان دبیرستان هم شناخته می شود) از موسسات آموزشی که معمولا متشکل از دانش آموزان در کلاس نه  تا دوازده (سنین چهارده تا هجده) ثبت نام می کنند می باشد، هر چند تنوع و تقسیم بندی از این ساختار نسبتا شایع است. سیستم مدرسه متوسطه شامل دبیرستان های عمومی بین المللی، مدارس بین المللی خصوصی ، مدارس شبانه روزی، مدارس دخترانه ، مدارس پسرانه و دبیرستان کاتولیک یا دبیرستان مسیحی می باشد.  این طیف گسترده به دانش آموزان برای انتخاب ادامه تحصیل در کانادا گزینه های زیادی  را می دهد. صرف نظر از هر نوع وابستگی، محل، هزینه و یا نوع مدرسه، مدارس متوسطه در کانادا طبق استانداردهای کیفیت دولت استانی می باشند، با  تضمین این که تمام دانش آموزان مدرسه متوسطه بین المللی در کانادا به یک فرصت آموزشی در سطح جهانی دسترسی دارند.

 

 

دبیرستانهای کانادا