کالج های کانادادر کانادا ، کلمه "کالج" معمولاً به امور فنی، هنر کاربردی، و یا مدرسه علوم کاربردی اطلاق می شود.

 

به دلایلی از جمله طول مدت کوتاه برنامه، هزینه های کمک درسی کمتر، و صرف زمان کمتری قبل از شروع به کار، کالج یک گزینه فوق العاده مقرون به صرفه است. کالج برنامه های تخصصی برای سطوح خاص را ارائه می دهد که دانش تخصصی مورد نیازتان برای موفقیت را فراهم می کند و همچنین طیف گسترده ای از انواع برنامه که مناسب نیازتان باشد می توانید انتخاب کنید.

 

فرصت های تعاونی برای بسیاری از برنامها وجود دارد و کالج به شما بهترین راه برای قرار گرفتن در کار و حرفه های مرتبط و واقعی را ارائه می دهد.

 

 

دانشکده های کانادا: