ویزای تحصیلی آمریکا


بیشتر شهروندانی که مایل به تحصیل در ایالات متحده هستند، دنبال ویزای تحصیلی F-1  (غیر مهاجر) می باشند، اما انواع دیگر ویزا برای محصلین نیز وجود دارد. در زیر توضیح مختصری از انواع ویزا های آمده است:

 

 

  • F-1 یا ویزا دانشجویی: این ویزا در بین کسانی که مایل به مطالعات آکادمیک در ایالات متحده هستند شایع است. برای  تحصیل در کالج یا دانشگاه های معتبر آمریکا و یا کلاسهای زبان انگلیسی در یک دانشگاه یا موسسه زبان انگلیسی، ویزای تحصیل لازم است.


 

  • J-1 و (برنامه های آموزشی تبادلی): این ویزا برای افرادی که مایل به شرکت در برنامه های آموزشی هستند که در مراکز آموزشی این کشور برگزار می شود  ونوعی مبادله آموزشی و علمی بین دانشکده فرد و دانشگاه مقصد در امریکا است. ویزا "J" برای برنامه های آموزشی ومبادلات فرهنگی می باشد.


 

  • M-1 یا ویزای دانشجویی: این ویزا برای مطالعات غیر دانشگاهی یا حرفه فنی یا آموزش در مؤسسه در ایالات متحده می باشد.  دارندگان ویزای M-1 برای برنامه های فنی و حرفه ای خود، مجاز به کار هنگام تحصیل نمی باشند.

 

 

ویزای تحصیلیبرای تحصیل در دانشگاه یا دانشکده در ایالت متحده، ابتدا دانشجویان بین المللی باید برای ویزای دانشجویی اقدام کنند . برای انجام این کار، باید تعدادی از دستورالعمل ها دنبال شود، و مدارک مورد نیاز در چارچوب زمانی مشخص تکمیل شود.

 

 F1 -  ویزای "F" برای مطالعات علمی می باشد. ویزای F1 برای دانش آموزانی که مایل به شرکت در برنامه های دانشگاهی یا زبان انگلیسی هستند است. ویزای F1 رایج ترین نوع ویزا برای دانشجویان بین المللی می باشد. F-1 اجازه کار به صورت نیمه وقت در محیط دانشگاه (کمتر از 20 ساعت در هفته) را می دهد.

علاوه بر این، دانش آموزان می توانند در آموزش عملی اختیاری (OPT) به مدت یک سال پس از اتمام برنامه تحصیلی کار کنند.